Сбогом,4"а"- уникални ,умни и красиви!

 

Подготовка за НВО

Математика

1.Тест по математика                                    5.Тест НВО

2.Тест по математика                                            6.Smartest

3.Тест по математика

4.Тест по математика

 

Български език и л-ра

1.Сложни думи                                              22.Тест НВО

2.Думи.Значение.                                           23.Игра                24.Игра        25.Наречие             26.Глагол

3.Съществително име

4.Строеж на думите

5.Същ.име

6.Съгласуване на същ.имена с прил.имена

7.Писм.проверка

8.Тест 1        9.Тест2           10.Тест 3           11.Тест 4             12. Тест 5

13.Сродни думи                            14.Тест-сродни думи            15.Представки

 

15.Образуване на думи с наставки   

16.Образуване на думи с представки

 17.Образуване на сложни съществителни 

18.Съществително име

19.Подлог

20.Правопис

21.Прилагателно име      

22.Сказуемо

23.Наречия и прил.имена

 

Човекът и обществото

1.Тест 1част                                                                    8.Тест НВО                9.Тест НВО               

2.Дунавска равнина

3.Старопланинска област

4.Краищенско-Средногорска област

5.Тракийско-Странджанска област

6.Рило-Родопска област

7.Природни области

 

 

Човекът и природата

1.Полезни изкопаеми                2.НВО 2012г.                      3.Тест             4.Тест            5.Тест            6.Тест           7.Тест

8.Тест           9.Тест                     10.Тест                                                    11.тест

 

 

Английски език

1.Тест

2.Глаголни времена

3.Тест

4.Тест                    5.Тест           6.Тест          7.Тест           8.Тест